ONZE DRIE KERNDOELEN

Bij DaVinci Eemland part- en fulltime onderwijs laten wij talenten excelleren? Dit doen we door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en door te werken we aan onze drie kerndoelen. Deze zijn: Leren leren, leren denken en leren leven. LEES MEER >

PARTTIME ONDERWIJS

DaVinci Eemland parttime onderwijs heeft als doel (hoog-)begaafde kinderen met elkaar in contact te brengen en hen gedurende één dagdeel per week op projectbasis te laten werken aan verrijkende opdrachten  tijdens de zgn.  DaVinci-tijd.  LEES MEER >

FULLTIME ONDERWIJS

DaVinci Eemland fulltime onderwijs geeft 5 dagen per week praktisch inhoud aan het hoogbegaafden onderwijs door naast de basisvakken rekenen, taal en begrijpend lezen tijd in te plannen voor de zgn. DaVinci-tijd, het creatieve circuit, vakdocenten en de methode Topondernemers.  LEES MEER >

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de metacognitie. Dit is de kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te organiseren, sturen en controleren. Metacognitie ontwikkelt zich vanaf ongeveer 8 jaar.
LEES MEER >

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden zoals: het analytisch denken, het creatief denken en het kritisch denken.
LEES MEER >

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra persoonlijke en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf en goed kunnen omgaan met anderen en de rol die je daarbij zelf speelt vormen daarvoor de basis. LEES MEER >

FULLTIME ONDERWIJS

In het DaVinci Eemland fulltime hoogbegaafden onderwijs worden de zogenaamde Denksleutels en het Tasc Wiel ingezet. Beide methodes dagen de leerlingen met hogere denkvragen uit om het creatief denkproces te stimuleren. De leerlingen op DaVinci Eemland fulltime volgen dagelijks en 5 dagen per week hoogbegaafden onderwijs. LEES MEER >

PARTTIME ONDERWIJS

In het DaVinci Eemland parttime hoogbegaafden onderwijs op de locaties van ODS De Gondelier, OBS Joost van den Vondel en OBS De Egelantier wordt cognitieve uitdaging geboden in de vorm van projecten, die over uiteenlopende onderwerpen gaan gericht op kennis en vaardigheden. Naast het zelfstandig werken worden groepsgerichte activiteiten gedaan die gericht zijn op de sociale, emotionele en culturele ontwikkeling. De leerlingen van deze groepen blijven de overige tijd op hun oorspronkelijke school. LEES MEER >

NIEUWS

Informatieochtend 10 maart 2016

Op 10 maart a.s. is er van 8.45 tot ongeveer 10 uur een informatieochtend. Deze informatieochtend is bedoeld voor ouders die belangstelling ...

Nieuws 04 2015-2016 FT

Met nieuws over: Extra verlof Sportdag 14 oktober a.s. Juffendag 16 oktober a.s. Meander RaarMaarWaar festival Bieb, Hulpouder gezocht Kinde...

NIEUWS 03 2015-2016 FT

Met nieuws over: Checken stamkaart Gelijke schooltijden Ik eet het beter Sportdag 14 oktober a.s. Bieb Lees de hele nieuwsbrief >>...

Passend Onderwijs

Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders SWV De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht. Bij d...

NIEUWSBRIEF 08-2015 PT

Veel informatie over het nieuwe schooljaar 2015-2016. Een nieuwe directeur, afscheid van Juf Anneke, Project 4: Kids’ Choice, de spo...

Nieuwsbrief 04-2015 PT

Da Vinci klas wordt parttime Da Vinci Eemland  Misschien heeft u het al uit de media vernomen. De samenwerking tussen de Leonardo Eemland e...

logo-da-vinci-eemland

Top onderwijs met kijk op talent

DaVinci Eemland fulltime

Fulltime onderwijs voor groep 3 t/m 8 rene.stallinga@meerkring.nl en 033-7370645.

DaVinci Eemland parttime

Vestigingen op OBS De Gondelier, OBS Joost van den Vondel en OBS De Egelantier marjolein.kraal@meerkring.nl en 033-7370645.