FULLTIME ONDERWIJS

Bij DaVinci Eemland fulltime, op locatie Triangelstraat 156-158 te Amersfoort, werken we handelingsgericht, op deze systematische manier krijgen we een goed beeld van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. DaVinci Eemland stemt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de behoefte van het individuele kind in een kleine lesgroep van maximaal 20 leerlingen. Regelmatig maken wij hierbij gebruik van externe deskundigen in scholing en begeleiding op kind- en teamniveau. Hoogbegaafde kinderen tonen met regelmaat gedeelde, specifieke HB-kenmerken. Een grote toegevoegde waarde van de school is de extra aandacht die de gespecialiseerde leerkrachten kunnen geven aan HB-leerlingen met faalangst, werkhoudings- en concentratieproblemen, hoogsensitiviteit of dyslexie in combinatie met HB.

Het curriculum van DaVinci Eemland fulltime legt verder de nadruk op de ontwikkelgebieden: Compacten, DaVinci-tijd, Engels en Spaans, Schaken en Wereldreligies.

Compacten

We kiezen er bewust voor de leerstof niet versneld aan te bieden, zodat de leerlingen net als hun leeftijdgenoten, tot hun twaalfde in het basisonderwijs kunnen blijven. Het reguliere onderwijsaanbod wordt echter wel ingedikt (compacten), zodat er tijd vrij komt voor het aanbieden van verrijkingsactiviteiten. Compacten doen we door het inzetten van routeboekjes.

DaVinci-tijd

DaVinci-tijd wordt volgens een duidelijke procedure voor het plannen en verwerken van projecten ingezet, de eigen leervragen van de kinderen staan hierin centraal. Hierbij worden onder andere verhelderingsvragen en hogere denkvragen gebruikt en sluiten de kinderen af met een presentatie na zes weken waarvoor de ouders worden uitgenodigd.

Engels en Spaans

De taalontwikkeling van hoogbegaafde kinderen verloopt vaak opvallend vlot. Het aanbieden van meerdere talen stimuleert en geeft meer mogelijkheden richting vervolgonderwijs. De lessen worden, indien mogelijk, aangeboden door een native speaker. De extra talen vormen een goede uitdaging.

Schaken

Schaken stimuleert de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. De schaakdocent brengt de leerlingen wekelijks in contact met verschillende vormen van schaken, tactiek en schaakwedstrijden.

Wereldreligies

Alle leerlingen volgen de lessen Wereldreligies. Vanuit neutraal perspectief krijgen kinderen lessen aangeboden over het Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme van een speciale vakleerkracht. Op onze school vinden wij het een grote meerwaarde dat kinderen leren van en met elkaar. De vakleerkracht biedt aan de hand van verhalen uit verschillende landen, culturen en religies een variatie aan werkvormen aan. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs verschillende wereld- en mensbeelden kennen en respecteren.

De onderwerpen van deze vrije onderzoeksruimte sluiten aan bij het project dat op dat moment aan de orde is. Eens per week werken de leerlingen ‘s middags zelfstandig of met een groepsgenoot aan een onderwerp gedurende een periode van zes weken. Hierin worden de Denksleutels en het Tascwiel ingezet.

logo-da-vinci-eemland

Top onderwijs met kijk op talent

DaVinci Eemland fulltime

Fulltime onderwijs voor groep 3 t/m 8 rene.stallinga@meerkring.nl en 033-7370645.

DaVinci Eemland parttime

Vestigingen op OBS De Gondelier, OBS Joost van den Vondel en OBS De Egelantier marjolein.kraal@meerkring.nl en 033-7370645.