ONZE 3 KERNDOELEN

Bij DaVinci Eemland parttime en fulltime onderwijs laat de missie van het talenten excelleren zich vertalen in onze drie kerndoelen: Leren leren, leren denken en leren (voor het) leven.

Wij zijn het expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen uit de regio Eemland en ressorteren onder Stichting Meerkring. DaVinci Eemland verzorgt reeds geruime tijd parttime en fulltime onderwijs voor gediagnosticeerd (hoog-)begaafde leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende kunnen renderen van het reguliere basisonderwijs. De organisatie is gericht op het invullen van de voorwaarden voor goed onderwijs aan leerlingen in de groepen 1 t/m 8. De missie die wij hierbij hebben is het stimuleren van talenten van (hoog-)begaafde kinderen tot excelleren. Niet onbelangrijk hierbij is dat HB-leerlingen zich in het regulier basisonderwijs regelmatig onbegrepen voelen, onvoldoende begeleiding kunnen krijgen en op DaVinci Eemland klasgenoten tegenkomen waarmee zij gemakkelijk kunnen “levelen.”

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de metacognitie. Dit is de kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te organiseren, sturen en controleren. Metacognitie ontwikkelt zich vanaf ongeveer 8 jaar. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie van groot belang. Een goede werkhouding, jezelf doelen leren stellen, werken volgens een plan, het inzetten van verschillende leerstrategieën en het reflecteren op je eigen handelen zijn daarbij belangrijke onderdelen

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden, zoals:

  • het analytisch denken, waarbij het draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel.
  • het creatief denken, waarbij het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan vraagt.
  • het kritisch denken, waarbij het gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing.

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra persoonlijke en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.

logo-da-vinci-eemland

Top onderwijs met kijk op talent

DaVinci Eemland fulltime

Fulltime onderwijs voor groep 3 t/m 8 rene.stallinga@meerkring.nl en 033-7370645.

DaVinci Eemland parttime

Vestigingen op OBS De Gondelier, OBS Joost van den Vondel en OBS De Egelantier marjolein.kraal@meerkring.nl en 033-7370645.