Stichting VVLE

Elke school in Nederland krijgt financiering van de overheid op basis van het aantal leerlingen. Scholen voor speciaal onderwijs ontvangen daarnaast een extra budget, voor hun speciale voorzieningen.

Scholen met fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen hebben een speciaal lesaanbod en werken met kleinere groepen dan het reguliere onderwijs. Daardoor zijn de kosten van deze vorm van onderwijs hoger. Deze scholen krijgen echter alleen de reguliere financiering voor basisscholen en (nog) geen extra geld van de overheid.

De fulltime afdeling van Da Vinci Eemland bekostigt de speciale voorzieningen voor een belangrijk deel met bijdragen van de ouders. Daarnaast hebben we andere financieringsbronnen nodig. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar andere personen en bedrijven voor donaties en sponsoring.
Stichting Vrienden van Leonardo Eemland (VVLE) is een actieve organisatie van ouders en directie van Da Vinci Eemland. Wij dragen deze bijzondere vorm van onderwijs een warm hart toe en maken ons sterk voor passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de regio Eemland. Om het fulltime onderwijs voor hoogbegaafden op de Da Vinci te kunnen blijven realiseren, spannen wij ons in om voldoende middelen te verwerven. Dit doen wij in samenwerking met de Stichting Meerkring, het scholenbestuur waar Da Vinci Eemland toe behoort.
Voor meer informatie, zie het beleidsplan dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Staat u achter ons initiatief? Steun ons dan (dat kan al vanaf 10 euro per jaar) en word ook Vriend van Leonardo Eemland! Ons bankrekeningnummer is NL54RABO0109315367, ten name van Stichting Vrienden van Leonardo Eemland te Amersfoort. Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In het voorjaar van 2015 is de naam van de school gewijzigd van Leonardo Eemland naar Da Vinci Eemland. Aanpassing van de naam Stichting VVLE zal nog volgen.

Downloads:
ANBI gegevens Stichting VVLE
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Beleidsplan 2016
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

logo-da-vinci-eemland

Top onderwijs met kijk op talent

DaVinci Eemland fulltime

Fulltime onderwijs voor groep 3 t/m 8 rene.stallinga@meerkring.nl en 033-7370645.

DaVinci Eemland parttime

Vestigingen op OBS De Gondelier, OBS Joost van den Vondel en OBS De Egelantier marjolein.kraal@meerkring.nl en 033-7370645.